Užívateľ si je vedomý, že všetky Komunikácie, vrátane portálu www.imanshop.sk verejné a môžu byť teda prečítané aj bez vedomia Užívateľa. Prevádzkovateľ nekontroluje a neschvaľuje správy alebo informácie nachádzajúce sa v Komunikáciách, a preto nemá ani žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o Komunikácie a akékoľvek akcie vzťahujúce sa k účasti Užívateľa v týchto Komunikáciách, vrátane závadného obsahu všeobecne, akákoľvek komunikácia, ktorá bude prebiehať na týchto stránkach (či na fóre, v diskusných skupinách, chat miestnostiach alebo inde) je považovaná za verejnú. Publikovaním komentárov, správ, alebo iných informácií na týchto stránkach, Užívateľ poskytuje právo Prevádzkovateľovi používať tieto informácie, komentáre a správy na reklamné účely, propagáciu, apod.

Užívateľ súhlasí s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal správy týkajúce sa aktivít spojených s jeho Užívateľským účtom (prehľad objednávok, potvrdenia, autorizácia zmien nastavení apod.) a správy ponúkajúce ďalšie produkty a služby. Správy týkajúce sa aktivít spojených s Užívateľským účtom Užívateľa sú správami nevyhnutnými pre realizáciu služieb Prevádzkovateľa a po dobu platnosti Užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním. Správy ponúkajúce produkty a služby sú považované za obchodné oznámenia. Pokiaľ s ich zasielaním Užívateľ nesúhlasí, vyjadrí bezplatne svoj nesúhlas kliknutím na odkaz uvedený v každej správe a odhlásením zasielania správ na stránkach www.imanshop.sk